Úhrada školného a stravného

 

Školné - poplatek za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Pro školní rok 2020/2021 je výše poplatku stanovena na 500 ­Kč/měsíc.

Úhradu prosím provádějte příkazem na účet MŠ.
č. účtu: 270983289/0300 – uveďte příjmení a jméno dítěte a období za které platíte.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně.

Děti s odkladem školní docházky poplatek již nehradí.

 

(viz. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 14/2004 Sb.)

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY. V ŠATNÁCH JSOU K DISPOZICI SLOŽENKY.

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE (např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

_______________________________________________________________________________

 

Úhrada stravného

 

Částku k platbě si můžete zjistit:

  1.  na  www.strava.cz v druhé polovině srpna
  2. poslední týden v srpnu v kanceláři školní jídelny.

 

Číslo účtu najdete na www.strava.cz

Nebo Vám bude sděleno v kanceláři školní jídelny. Číslo účtu nebude sdělováno telefonicky.

 

________________________________________________________________________________                                                                                                 

 

Přihlašování nových žáčků MŠ ke stravování ve školní jídelně

 

Rodiče nově zapsaných  žáků  MŠ musí osobně přijít do školní jídelny své děti přihlásit. Je nutno vyplnit potřebné údaje k placení stravného a další komunikaci. Prosím přineste s sebou číslo vašeho účtu, z kterého budete platit stravné.

 

Případné dotazy na  telefonním čísle: 321 793 374 školní jídelna od 8.00 hod do 13.00 hod

 

                                                                      Jana Šedinová, vedoucí školní jídelny