Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu na nástěnce v MŠ a webových stránkách.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás.

Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené v jedné třídě. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později, když dětí přibude, každé z nich se přestěhuje do své vlastní třídy.

Dopoledne zahrnuje komunikační kroužek (zde má každé z dětí prostor vyjádřit se, povědět ostatním zážitky) a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností a dále svačinku. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku.

Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká pohádka a odpočinek.

Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.