Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu na nástěnce v MŠ a webových stránkách.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá neobyčejně obyčejný den u nás.

Časně ráno(od 6:30)  k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené v jedné třídě. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později, když dětí přibude, každé z nich se přestěhuje do své vlastní třídy (7:15).

Dopoledne zahrnuje komunikační kroužek (zde má každé z dětí prostor vyjádřit se, povědět ostatním zážitky) a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností a dále svačinku (9:00). Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku.

Poté následuje oběd (11:45), po němž první děti odcházejí domů (12:30 - 13:00). Ty, které zůstávají, čeká pohádka a odpočinek.

Po odpočinku následuje malá svačinka (14:45), volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce (provoz do 16:30).