Pro rodiče

V této části naší webové prezentace bychom rádi uvedli všechny praktické informace, které se budou hodit rodičům i dětem před i po nástupu do naší mateřské školky. Naleznete zde například velice nápomocný seznam věcí, které by každé dítě mělo mít ve školce při ruce. Pro zvědavce zde rovněž uvádíme přibližnou každodenní náplň výuky. Snadněji si tak představíte, co v kterou chvíli Vaše dítko provádí. Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. Pakliže tak učiníte, můžete si být jisti, že nástup do naší mateřské školky proběhne bez komplikací a Vaše dítě se tu po celý čas bude cítit skvěle.

 

 

Co děti potřebují

Připravujete své dítě na první den ve školce? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

 

 

 

Poplatek za předškolní vzdělávání a stravné
Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Pro školní rok 2022/2023 je výše poplatku stanovena na 500 ­Kč/měsíc.

Úhradu prosím provádějte příkazem na účet MŠ.
č. účtu: 270983289/0300 – variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

 

 

Organizace dne

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Zajímá-li Vás, co Váš syn či dcera budou ve školce celé dny provádět, pročtěte si harmonogram, podle kterého vedeme v naší mateřské škole každodenní výuku.

 
 
 

Potvrzení o platbě školného

Rodiče, kteří mají zájem ve svém daňovém přiznání za rok 2022 uplatnit daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.