Organizace školního roku 2022/2023

V Cerhenicích 22.8.2022

 

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

Předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Mš je uzavřena z provozních důvodů - Školní jídelna nevaří a je uzavřena. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Předškolní vzdělávání začne v úterý 3. ledna 2023. 

 

Prázdninová provoz 3.7. - 28.7. 2023 V období od (pondělí) 31.7. - (pátek) 1. 9. Je MŠ uzavřena. 

Nový školní rok začíná v pondělí 4.9. 2023

 

Pro předškolní děti (poslední rok před zahájením školní docházky) můžete využít dokument MŠMT:  Organizace školního roku 2022/2023.

Předškoláci potřebují omluvenku jen na dny, které jsou MIMO termíny prázdnin pro ZŠ.

 

 

 


 

 

 Bc. Petra Málková

ředitelka MŠ Cerhenice