Dotace z fondu hejtmana

28.08.2016 15:17

Mateřské škole byla ke konci dubna 2016 schválena dotace.

Z těchto finančních prostředků byl vybudován nový chodník na zahradě MŠ, který vede do třídy Sluníčka a zrekonstruovány zaměstnancům jejich šatny.