MATEŘSKÁ ŠKOLA Cerhenice


Školné
Zatím se neplatí, dáme včas vědět.
12.4.2021
 

 

DALŠÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ CERHENICE(pdf)

 


 

Vážení rodiče,

z důvodu vydání Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví s platností od 12.4.2021 mohou mateřské školy navštěvovat i děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v následujících oblastech.

o zdravotnický pracovník poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogický pracovník školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pokud budete MŠ navštěvovat, neprodleně nás informujte (731448468).

Při příchodu do MŠ bude proveden test a musíte doložit potvrzení od zaměstnavatele, že spadáte do výše zmíněné skupiny zaměstnanců.

Pokud máte doma předškoláka a nebudete se zatím účastnit, dejte nám též vědět. Děkujeme.

 

 

Vážení rodiče předškoláků,
zvu Vás na online schůzku k plánovanému otevírání škol pro předškoláky. Jelikož ještě není nic jisté a také pravděpodobně dojde k výměně ministrů, je termín zvolen až na pátek 9.4.2021 v 17:30.
V tu dobu snad už budeme mít veškeré informace.
Odkaz Vám zasílám na mail. Hrudková
6.4.2021
 
 
 
Otevírání škol
Vážení rodiče,
momentálně máme k dispozici pouze plán 1.fáze otevírání škol od MŠMT (viz. web MŠ). Tento plán ale ještě není 100% jistý. Musíme tak všichni vyčkat na to, jak se situace přes Velikonoce vyvine, a jak MŠMT a MZČR rozhodne.
Poté budete ihned informováni prostřednictvím webových stránek MŠ (případně FB).
 
Aktualizace 1.4.2021, 11:56: Roušky u dětí nebudou povinné.

1.FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ od 12.4.2021

Více informací doplníme hned, jakmile budeme vědět více. Momentálně je vše ve fázi schvalování a řešení v PS ČR.
1.4.2021
 
 
 

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ Cerhenice pro školní rok 2021/2022

Pokud budete z jakéhokoli důvodu žádat o odklad školní docházky, informujte, prosím, paní ředitelku nebo paní učitelky třídy Včelky.
 
13.3.2021
 
 
 

CELOSTÁTNÍ UZAVŘENÍ ŠKOL

‼️ UPOZORNĚNÍ ‼️
Vláda na svém dnešním (26. února 2021) jednání rozhodla, že s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod., vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci, se kromě stávajících opatření ve školství uzavřou také:
- mateřské školy
- 1. a 2. ročníky základních škol včetně
- přípravných stupňů
- speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
- praktické školy jednoleté a dvouleté
 
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.
 
 

 Informace pro školy a školská zařízení - roušky.pdf

 Vážení rodiče,

s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:


Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry                               23.2.2021

 

 
 
 
Včelky
Milí rodiče, připravily jsme pro dlouhodobě nedochazející děti složku s úkoly. Bude připravena k vyzvednutí již dnes v MŠ ve vstupní chodbě. Zdravíme vás i děti a těšíme se konečně na osobní setkání. Paní učitelky a děti ze Včelek

23.2.2021

 
❗❗Vážení rodiče,
důvodu výskytu nákazy COVID-19 v MŠ DODRŽUJTE OPATŘENÍ opravdu důkladně !!!!
 
❗❗TŘÍDA SLUNÍČKA DO 26.2.2021 UZAVŘENA - KARANTÉNA❗❗
 
SLEDUJTE PŘÍPADNÉ PŘÍZNAKY U SVÝCH DĚTÍ, A TO VE VŠECH TŘÍDÁCH.
 
DOPORUČUJEME ABSOLVOVAT ANTIGENNÍ TESTY dětem i ostatním v domácnosti.
 
Roušky, dezinfekce u vstupu - STÁLE NENÍ DODRŽOVÁNO!!!!!!, v šatnách rozestupy, žádné hračky z domova, volné horní části skříňky vč. poličky (pro dezinfekci prostor).
Děkujeme
aktual. 19.2.2021
 

VARIABILNÍ SYMBOL

Vážení rodiče, nově prosím používejte u plateb za školné VARIABILNÍ SYMBOL.
Variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.
Děkujeme

 

Na celém území ČR platí od čtvrtka 10.9.2020 povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách!!

Netýká se dětí a zaměstnanců mateřské školy během výuky.

Pro mateřské školy neplatí žádná závažná opatření. Dále platí častější mytí rukou, časté větrání a delší pobyt venku. Při vstupu do budovy je u všech potřeba desinfekce rukou a doprovod musí mít roušku.

Pokud vaše dítě jeví příznaky respiračního onemocnění, nevoďte jej školky (případně vám bude voláno).

Doma v klidu vyléčit, není potřeba jít hned k lékaři na testy, pokud jste nebyli v kontaktu s infikovanou osobou.

9.9.2020

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU 2020/2021

V úterý, 1.9.2020, opět započne další školní rok. Ve vestibulu budou vyvěšeny seznamy dětí - jejich rozřazení. Toto se týká hlavně předškoláků a nově přijatých. Ostaním zůstávají jejich skříňky a značky.

První týden až dva je volnější, děti si (opět) zvykají na provoz a pravidla ve škole.

Pokud bude předškolák chybět mimo dny vypsané pro ZŠ jako dny volna, musí být omluven a následně proveden zápis v sešitě třídy Včeličky zákonným zástupcem. U ostatních stačí telefonát do třídy.

Je potřeba mít přihlášenou a zaplacenou stravu.

Přineste prosím dětem do MŠ věci dle seznamu ZDE a vše řádně podepsané!!

Rodiče budou požádáni o kontrolu dokumentu k vyzvedávání, případně k jeho novému vyplnění.

Dále bude před vstupem do třídy potřeba vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ s datem 1. dne vstupu do MŠ v novém školním roce. (tzn. např. 1.9.2020)

Pro nově přijaté děti je ideální adaptační režim MŠ - více informací na třídní schůzce 18.8.2020 od 14.hod.

 

 

 

 

Informace ze školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Přihlašování a platba stravného na září 2020

 

Děti, které se stravovaly v minulém školním roce v MŠ a budou nadále navštěvovat MŠ, budou přihlášeny ke stravování od 1. 9. 2020.

Stravné zaplaťte prosím do 31. 8. 2020. Pokud máte dostatečně vysoké přeplatky z minulého školního roku, částka se Vám převedla a stravné neplaťte.

Rodiče nově přijatých dětí vyplní přihlášku ke stravování v MŠ. Přihlašovací údaje budou zaslány na jejich mail.

 

 

Částku k platbě si můžete zjistit na  www.strava.cz     

 

 
 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY. V ŠATNÁCH JSOU K DISPOZICI SLOŽENKY.

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE  (bez háčků a bez čárek, pokud platíte složenkou)

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290