MATEŘSKÁ ŠKOLA Cerhenice


Fotografování tříd   

13.5.2021    cena 50,- za 1ks třídní fotky    objednávky ve vestibulu
 
 
 

Otevření mateřské školy od 3.5.2021

Vážení rodiče
Vláda dne 29.4.2021 schválila otevření mateřských škol ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze, a to bez testů.
Bude tak potřeba přihlásit si stravu do pátku 30.4.2021 do 14hod.
Provoz by měl být tradiční, jako dříve.

Pro mateřské školy v těchto krajích neplatí od 3.5.2021 žádná závažná opatření. Dále platí častější mytí rukou, časté větrání a delší pobyt venku. Při vstupu do budovy je u všech potřeba desinfekce rukou a doprovod musí mít respirátor.

Pokud vaše dítě jeví příznaky respiračního onemocnění, nevoďte jej školky (případně vám bude voláno).
 
Školné se bude opět platit od 1.5.2021. Nezapomeňte na variabilní symbol (rodné číslo dítěte).
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VARIABILNÍ SYMBOL

Vážení rodiče, nově prosím používejte u plateb za školné VARIABILNÍ SYMBOL.
Variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.
Děkujeme

 

Na celém území ČR platí od čtvrtka 10.9.2020 povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách!!

Netýká se dětí a zaměstnanců mateřské školy během výuky.

Pro mateřské školy neplatí žádná závažná opatření. Dále platí častější mytí rukou, časté větrání a delší pobyt venku. Při vstupu do budovy je u všech potřeba desinfekce rukou a doprovod musí mít roušku.

Pokud vaše dítě jeví příznaky respiračního onemocnění, nevoďte jej školky (případně vám bude voláno).

Doma v klidu vyléčit, není potřeba jít hned k lékaři na testy, pokud jste nebyli v kontaktu s infikovanou osobou.

9.9.2020

 

 


 

 

 

 

Informace ze školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Děti, které se stravovaly v minulém školním roce v MŠ a budou nadále navštěvovat MŠ, budou přihlášeny ke stravování od 1. 9. 2020.

Stravné zaplaťte prosím do 31. 8. 2020. Pokud máte dostatečně vysoké přeplatky z minulého školního roku, částka se Vám převedla a stravné neplaťte.

Rodiče nově přijatých dětí vyplní přihlášku ke stravování v MŠ. Přihlašovací údaje budou zaslány na jejich mail.

Částku k platbě si můžete zjistit na  www.strava.cz     

 

 
 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY. V ŠATNÁCH JSOU K DISPOZICI SLOŽENKY.

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE  (bez háčků a bez čárek, pokud platíte složenkou)

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290