MATEŘSKÁ ŠKOLA Cerhenice

 

 

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
ve středu 1.9.2021 bude zahájen nový školní rok.
Prosím zkontrolujte si nastavení plateb za školné (vždy do 15.dne daného měsíce 500,-). Zahájení plateb až od 1.9.2021!
Nezapomeňte uvést variabilní symbol! (rodné číslo dítěte)
Dále si zkontrolujte přihlášení/odhlášení stravy.

Dle manuálu provozu MŠMT není žádné nařízení ani omezení provozu pro mateřské školy. Pouze stále platí nařízení o nošení respirátoru/roušky pro všechny, kteří vstupují a nejsou zaměstnanci a dezinfekce rukou u vstupu (u dětí po příchodu do třídy mytí rukou). Po 10.9.2021 má ovšem dojit ke změnám na základě výsledků preventivních testů v ZŠ a SŠ. 


Informace z jídelny
Zkontrolujte si přihlašování a platby na září 2021 v programu strava.cz.
Kdo nemá zaplacené září, musí tak učinit co nejdříve.
 
 
 
 
 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2021/2022

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY.

U plateb za školné používejte VARIABILNÍ SYMBOL.
Variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.

 

 

Složenky:

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE, nezapomeňte na variabilní symbol.

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ III (2021-2023)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022323

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290