MATEŘSKÁ ŠKOLA CERHENICE

 

Zápis !!!

Vyzvednutí dokladů pro zápis: čtvrtek 2. 5. 2024 od 9:00 – 16:00

 

Zápis: středa 15 5. 2024 od 9:00 -11:00 a 12:00 – 17:00

 

Dokumenty, které si zákonný zástupce osobně vyzvedne:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Evidenční list

 

Dokumenty, které zákonný zástupce předloží:

  • Rodný list dítěte

 

  • Váš platný průkaz totožnosti

 

 

Žádost a Evidenční list mohou poté zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 

  1. osobním podáním 15.5. 2024 od 9:00 – 17.00 hodin v mateřské škole k rukám ředitelky, případně pověřené učitelky (třída Sluníčka)
  2. do datové schránky školy – hmn8zzw,
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /mscerhenice@gmail.com/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží, 

 

 

Předpokládaný počet volných míst: cca 25 ( přesný počet budeme vědět po zápisu do ZŠ)

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

____________________________________________________________________________________________

 

!!!Aktualizované akce ve školce!!!

 

__________________________________________________________________________________________________________

Dne 6.11. proběhlo čištění prostor MŠ ozonem. S  SDH Cerhenice jsme se domluvili, že čištění bude probíhat v pravidelných intervalech, aby jsme zamezili výskytu bakterií a bacilů v MŠ a snížili tak nemocnost dětí. Proto prosíme ještě jednou rodiče, dávejte do MŠ jen zdravé děti. Pokud bude školka vyčištěná od bacilů a přijde sem někdo nemocný je opět roznášet, celé čištění by potom bylo zbytečné. Děkujeme :-)

Moc děkujeme SDH Cerhenice za vstřícnost a pohotovou reakci na aktuální situaci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Cena stravného pro žáky Mateřské školy Cerhenice, platná k 1. 4. 2023
 
V souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. „o školním stravování“ se od 1.4.2023 z důvodu
naplnění výživových norem zvyšují žákům mateřské školy finanční limity na nákup potravin
a zároveň ceny obědů
 
Výše stravného je stanovena podle finančního limitu na nákup potravin dle vyhlášky
107/2005 Sb.
 
žáci 3-6 let 54,- Kč (12,-Kč svačina, 27,-Kč oběd, 11,-Kč odpolední svačina, 4,-Kč nápoj)
žáci 7 let 57,-Kč (12,-Kč svačina, 30,-Kč oběd, 11,- Kč odpolední svačina, 4,-Kč nápoj)
 
.
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2022/2023

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY.

U plateb za školné používejte VARIABILNÍ SYMBOL.
Variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.

 

 

Složenky:

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE, nezapomeňte na variabilní symbol.

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony OP JAK I (2023-2024)

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004192

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ III (2021-2023)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022323

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290