MATEŘSKÁ ŠKOLA CERHENICE

 

 

 
Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Mateřská škola Cerhenice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 
MSC2023/20 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/32 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/14 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/16 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/7 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/18 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/42 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/48 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/49 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/24 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/27 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/56 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/3 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/11 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/19 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/43 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/1 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/44 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/6 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/58 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/15 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/41 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/10 Přijímá se od 1.9.2023
MSC2023/28 Přijímá se od 1.9.2023

 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Cena stravného pro žáky Mateřské školy Cerhenice, platná k 1. 4. 2023
 
V souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. „o školním stravování“ se od 1.4.2023 z důvodu
naplnění výživových norem zvyšují žákům mateřské školy finanční limity na nákup potravin
a zároveň ceny obědů
 
Výše stravného je stanovena podle finančního limitu na nákup potravin dle vyhlášky
107/2005 Sb.
 
žáci 3-6 let 54,- Kč (12,-Kč svačina, 27,-Kč oběd, 11,-Kč odpolední svačina, 4,-Kč nápoj)
žáci 7 let 57,-Kč (12,-Kč svačina, 30,-Kč oběd, 11,- Kč odpolední svačina, 4,-Kč nápoj)
 
.
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2022/2023

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY.

U plateb za školné používejte VARIABILNÍ SYMBOL.
Variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.

 

 

Složenky:

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE, nezapomeňte na variabilní symbol.

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony OP JAK I (2023-2024)

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004192

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ III (2021-2023)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022323

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290