MATEŘSKÁ ŠKOLA Cerhenice

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Vážení rodiče,
jak jsme již 7.1.2021 informovali, ČEZ nahlásil odstávku dodávky elektřiny na naší adrese, stejně jako u ZŠ a ŠJ.
19.1.2021, 7:30 - 15:30
V tento den bude MŠ mimořádně uzavřena (nepůjde světlo, teplo, teplá voda a jídelna nevaří).
Další místa v obci, která budou tento den bez elektřiny, jsou k dohledání na ČEZ distribuce - odstávky.
 
 
 

POTVRZENÍ

Od 18.1.2020 budou vydávána potvrzení O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ
ZA UMÍSTĚNÍ VYŽIVOVANÉHO DÍTĚTE ZA OBDOBÍ ROKU 2020.
Pokud o potvzení máte zájem, napište prosím sms "Mám zájem o vydání potvrzení" na číslo ředitelky 731448468.
 
 
 
 
 
 
 

Na celém území ČR platí od čtvrtka 10.9.2020 povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách!!

Netýká se dětí a zaměstnanců mateřské školy během výuky.

Pro mateřské školy neplatí žádná závažná opatření. Dále platí častější mytí rukou, časté větrání a delší pobyt venku. Při vstupu do budovy je u všech potřeba desinfekce rukou a doprovod musí mít roušku.

 

Pokud vaše dítě jeví příznaky respiračního onemocnění, nevoďte jej školky (případně vám bude voláno).

Doma v klidu vyléčit, není potřeba jít hned k lékaři na testy, pokud jste nebyli v kontaktu s infikovanou osobou.

9.9.2020

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU 2020/2021

V úterý, 1.9.2020, opět započne další školní rok. Ve vestibulu budou vyvěšeny seznamy dětí - jejich rozřazení. Toto se týká hlavně předškoláků a nově přijatých. Ostaním zůstávají jejich skříňky a značky.

První týden až dva je volnější, děti si (opět) zvykají na provoz a pravidla ve škole.

Pokud bude předškolák chybět mimo dny vypsané pro ZŠ jako dny volna, musí být omluven a následně proveden zápis v sešitě třídy Včeličky zákonným zástupcem. U ostatních stačí telefonát do třídy.

Je potřeba mít přihlášenou a zaplacenou stravu.

Přineste prosím dětem do MŠ věci dle seznamu ZDE a vše řádně podepsané!!

Rodiče budou požádáni o kontrolu dokumentu k vyzvedávání, případně k jeho novému vyplnění.

Dále bude před vstupem do třídy potřeba vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ s datem 1. dne vstupu do MŠ v novém školním roce. (tzn. např. 1.9.2020)

Pro nově přijaté děti je ideální adaptační režim MŠ - více informací na třídní schůzce 18.8.2020 od 14.hod.

 

 

 

 

Informace ze školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Přihlašování a platba stravného na září 2020

 

Děti, které se stravovaly v minulém školním roce v MŠ a budou nadále navštěvovat MŠ, budou přihlášeny ke stravování od 1. 9. 2020.

Stravné zaplaťte prosím do 31. 8. 2020. Pokud máte dostatečně vysoké přeplatky z minulého školního roku, částka se Vám převedla a stravné neplaťte.

Rodiče nově přijatých dětí vyplní přihlášku ke stravování v MŠ. Přihlašovací údaje budou zaslány na jejich mail.

 

 

Částku k platbě si můžete zjistit na  www.strava.cz     

 

 
 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY. V ŠATNÁCH JSOU K DISPOZICI SLOŽENKY.

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE  (bez háčků a bez čárek, pokud platíte složenkou)

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290