MATEŘSKÁ ŠKOLA CERHENICE

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/2024 (V MENU ZÁPIS 2023)

 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Z důvodu nárustu cen surovin a dodržení výživových norem se od 1. 9. 2022 zvyšují ceny obědů

 

Výše stravného je stanovena podle finančního limitu na nákup potravin dle vyhlášky

 107/2005 Sb.

 

 

         Ceny od 1. 9. 2022:

 

 

              Základní škola Cerhenice – žáci

           

              1.kategorie         7-10 let                        30,-

 

              2.kategorie         11-14 let                      33,-

 

              3.kategorie          15více                         36,-

 

 

               Mateřská škola – žáci

 

              MŠ                     3-6 let                         50,- (11,- svač.,25,- oběd, 10,- svač.,4,- nápoj)

                                                                                       

              MŠ                     7 let                            53,- (11,- svač.,27,- oběd, 10,- svač.,4,- nápoj)

 

 

 

              Cizí strávníci                                        81,-

 

 

 

 

 

V Cerhenicích 17. 8.  2022                                                      Jana Šedinová, ředitelka

                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2022/2023

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY.

U plateb za školné používejte VARIABILNÍ SYMBOL.
Variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.

 

 

Složenky:

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE, nezapomeňte na variabilní symbol.

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony OP JAK I (2023-2024)

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004192

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ III (2021-2023)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022323

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290